Parkeringshuset

Nu sker sista förberedelserna för gjutning av taket till parkeringshuset. Inom kort kan all byggmaterial förvaras här vilket underlättar vid kraftiga snöfall.