Reservation/köp av studiolägenheterna.

Redan har 29 av de 37 studiolägenheterna blivit reserverade.
Byggandet av etapp 2 och 3 fortlöper enligt plan.