Första våningen i etapp 2 gjuten

Hösten är här och lugnet börjar att infinna sig i Åre. Efter många veckors arbete med markplanering, avlopp, vatten och arbete med plattorna är nu första våningens väggar på plats i hus D etapp 2. Från och med nu kommer våning efter våning att resas i snabb takt. För att binda marken under byggprocessen behålls träd, sly och annan växtlighet nedanför etapp 2. Detta område kommer sedan att rensas ut och ersättas med lägre växtlighet.

Samtidigt som bygget fortskrider görs nu de sista inredningsvalen av varje köpare. Valen mailas och hanteras av rasmus.sandstrom@fastec.se.